Our Children Learning

Læring og omsorg – veien ut av fattigdom

Our Children Learning (OCL) har bistått lokalbefolkningen i Kokaga og gjort det mulig for dem å bygge en stor skole i Mairoum og flere «satelittskoler» for de miste barna i landsbyene omkring. Prosjektområdet ligger i sørlige delen Tsjad som er et av de minst utviklede landene i verden. Siden oktober 2022 har barna i dette området fått tilbud om skolegang, noe de aldri før har hatt. Vi er avhengig av DIN støtte for å kunne lønne lærerne på skolen, kjøpe skolemateriell og fortsette den gode utviklingen. TAKK for at du ønsker å bidra!

  • På skolen i Maïrom får barna i Kokaga lære å lese og skrive.
  • De aller fleste i Kokaga har gjennom prosjektet fått tilgang til rent vann.
  • Unge mødre helt ned i 14-15 års-alderen vil få opplæringen de gikk glipp av som barn så de kan ta vare på seg selv og familien.
  • Barn og voksne får praktisk kunnskap som de kan bruke for å utvikle samfunnet videre.
  • Foreldrene betaler for barnas skolegang ved å gjøre dugnadsarbeid. På denne måten kan alle barn få gå på skolen.

OCL ble etablert i 2021 av Ousmane Kabo som selv er fra området. Vår økonomi er utelukkende basert på frivillige gaver fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. All innsats i Norge er frivillig og alle gaver går direkte til gjennomføring av prosjektet i Tsjad. Utviklingsarbeidet lokalt i Tsjad gjøres i all hovedsak på dugnad av lokalbefolkningen selv og derfor når pengene langt. Ved å støtte Our Children Learning kan du være sikker på at pengene når frem til dem det gjelder. Gå inn på www.ourchildrenlearning.com for mer informasjon, eller følg oss på https://www.facebook.com/ourchildrenlearning.

Har du inngått en avtale om fastgiver via Vipps Faste Betalinger, vil du bli trukket månedlig med ditt ønsket beløp. Avtalen har ingen bindingstid. Ønsker du å avslutte avtalen, logg inn på "Min side".

 

Bli skolefadder!
Støtt oss med et månedlig beløp.

Du blir trukket ved tegning av avtale,
deretter den 15. hver måned.


Gi en gave!